Aanrijdingletsel.nl

Schade kunt u op veel manieren oplopen. Een aanrijding met whiplash, een product dat een gebrek vertoont, een hand in een machine of val van een ladder op het werk, mishandeling, motorongeluk, scooterongeluk, maar ook schade door psychisch letsel.

Aan al deze ongelukken kunt u lichamelijk en / of geestelijk letsel overhouden. Ongelukken waarbij psychische en/of materiële schade aan de orde is, kan een schadevergoeding en/of een smartengeld uitkering worden geclaimd.

Vergoeding materiële letselschade

Onder materiële letselschade wordt bijvoorbeeld verstaan:
Schade aan uw auto;
Schade aan uw kleding;
Medische kosten (voor bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, fysiotherapie etc.);
Reiskosten (bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, huisarts of fysiotherapeut);
Verlies van verdienvermogen
Kosten voor huishoudelijke hulp (voor taken die u zelf niet meer kunt doen);
Verlies zelfwerkzaamheid (u kunt bepaalde klussen in en om het huis niet zelf meer doen).
https://www.aanrijdingletsel.nl