BBZ Hengelo

Een Bbz-uitkering is een periodieke uitkering voor het dagelijkse levensonderhoud. Het wordt als aanvulling op het bedrijfsinkomen en het overige inkomen verstrekt. Deze uitkering ligt op bijstandsniveau en is renteloos.

De periodieke uitkering wordt in eerste instantie als lening aan de ondernemer verstrekt. Na inlevering van de jaarcijfers over het afgesloten boekjaar bepaalt de gemeente (op basis van wettelijke normen) of u de lening om niet krijgt (gratis dus lening wordt kwijtgescholden), gedeeltelijk moet terugbetalen of dat u alles dient terug te betalen.

Startende ondernemers

Als verwacht mag worden dat er sprake is van een aanloopperiode bij de start van het bedrijf, waardoor het (gezins)inkomen onder de bijstandsnorm zal uitkomen dan kan de gemeente besluiten om een periodieke uitkering voor levensonderhoud te verstrekken. Er wordt gekeken naar hoe lang de aanloopperiode zal duren en naar andere inkomsten.

Meestal bedraagt zo’n uitkering een halfjaar en kan die uitkering met wederom een halfjaarverlengd worden. In principe kan een startende ondernemer maximaal 36 maanden een periodieke uitkering voor levensonderhoud krijgen maar in de praktijk komt zo’n lange duur zelden voor.

Het is zelfs mogelijk om na die periode van 36 maanden een extra verlenging te krijgen. In dat geval moet er sprake zijn van medische of sociale redenen waardoor de ondernemer zijn bedrijf niet volledig kan uitoefenen.

BBZ Hengelo