Letselschade verkeersongeval

Wanneer u letselschade heeft opgelopen door een verkeersongeval dat is veroorzaakt door iemand anders, is de kans groot dat u recht heeft op een schadevergoeding. Er zijn twee soorten schade die u kunt claimen: materiële en immateriële schade. Materiële schade is tastbaar.

Te denken valt aan schade aan uw kleding, inkomstenverlies, medische kosten, aanpassingen in uw woning of aan uw voertuig en studievertraging. Immateriële schade is minder tastbaar. Hierbij kunt u denken aan leed of pijn, psychische schade of blijvende beperkingen en klachten.

Ridder Letselschade is gespecialiseerd in het claimen van een schadevergoeding na een verkeersongeval. Om meer inzicht te krijgen in de situatie schakelen wij soms letselschadeadvocaten in. Ook gebruiken we de hulp van een medisch specialist en een arbeidsdeskundige om een beter beeld van de schade te krijgen.

Wat moet jezelf doen bij letselschade?

Het is van belang dat u bij het claimen van letselschade aantoont dat u ook daadwerkelijk recht heeft op de schadevergoeding. U moet als slachtoffer de rechtbank of verzekeraar kunnen overtuigen met bewijsmateriaal. De eerste stap bij het verzamelen van bewijs is het noteren van de namen van getuigen of het nemen van foto’s en het opbouwen van een medisch dossier.

Neem vervolgens contact met ons op. Tijdens het intakegesprek bespreken we samen uw situatie en beslist onze afdeling intake of een medewerker van claims en advies of u voldoende bewijs heeft. Heeft u een zaak, dan nemen we vervolgstappen. Vanaf dit punt neemt onze letselschade jurist of register expert u het werk uit handen.

Letselschade verkeersongeval